Dolfe Rajtmajer

Dobrodošli!

 

Spoštovani iskalci in bralci!

 

Na tej spletni strani najdete članke, razprave in strokovno znanstvene študije za področja gibalno športne vzgoje, motoričnih, senzoričnih in funkcionalnih sposobnosti, didaktike športa, zdravstvene vzgoje, psihomotoričnega učenja, psiholoških osnov gib. športne vzgoje, vplivov gibanja na nevrofiziološke mehanizme, vplivov okolja (klime) na gibalni razvoj mlajših otrok. Vključene bodo tudi teme s strokovnih področij plavanja, smučanja in iger. Skušal bom biti tudi kritičen do strokovne in druge (sekundarne) literature in virov, tudi do programov (kurikulov) gibalno športne vzgoje v vrtcih in šolah, pa tudi do strokovnjakov, ki delujejo na navedenih področjih.

Tu in tam pa bom dodal kakšno temo za ljubitelje narave, še zlasti s področja doživljajske vzgoje s športnimi sredstvi, pa tudi iz čiste zgodovine, ker je to pač moj hobi. K oblikovanju te spletne strani pa bom povabil tudi kolege in kolegice, ki imajo in bodo imeli kaj dobrega »za povedati«.

 

Hvala Vam za obisk!

 

 

Dolfe Rajtmajer

© Dolfe Rajtmajer, 2017